Nabożeństwo Doby Eucharystcznej
Dodane przez Proboszcz dnia 28.08.2017
1 września :
A oto program:
8.30 – spowiedź pierwszopiatkowa
9.00 – Msza św. i rozpoczęcie adoracji Najśw. Sakramentu
9.30 – odwiedziny chorych z Komunią św.
9.30 – 10.30 – adoracja dzieci SP Ludwinów
10.30 – Adoracja młodzieży Gimnazjalnej i szkoły średniej oraz studentów.
11.30 – KŻR Ludwinów
12.00 – Anioł Pański I modlitwa róząńcowa – częśc I – KŻR Ludwinów
12.30 – Mieszkańcy GST od PP. Łapańskich do PP. Pokornych – jedna i druga strona
13.30 – Mieszkańcy GST od PP. Sławek do P. Piśkorskiej – jedna i druga strona
14.30 – KZR Gorzków Nowy
( spowiedź w Trzebniowie od godz. 14.30 do 15.30; różaniec część II)
15.00 – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – prowadzi KZR Gorzków Nowy
15.30 – 16.30 – KŻR Gorzków Nowy
16.30 – 17.30 – Góry Gorzkowskie i GN od PP. Skrzypiciel do PP. Kani
17.30 – 18.30 – Gorzków Nowy od PP. Słabosz do PP. Stala i Nocuń – jedna strona - różaniec św. 18.00 – część III – prowadzi KŻR GST
18.30 – 19.30 – modlitwa różańcowa część IV – ks. Proboszcz
19.30 – 20.30 - GN od PP. Golibrodów do PP. Łozińskich – jedna strona
21.00 – Apel Maryjny – zakończenie adoracji.