Intencja dla KZR na miesiąc styczeń i luty:
Dodane przez Proboszcz dnia 23.12.2018
Styczeń: Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii.
Luty: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.