Słowo pasterskie Ks. Proboszcza
Dodane przez Proboszcz dnia 24.03.2019


Treść rozszerzona
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!
Przed nami kolejny miesiąc. To już kwiecień. W tym nowym miesiącu pragniemy w mocy Bożego Ducha po wizytacji biskupiej i konsekracji kościoła
w Gorzkowie i udzieleniu naszej młodzieży sakramentu bierzmowania w Trzebniowie przeżyć końcowe dni Wielkiego Postu. Uradować się Świętami Wielkanocnymi – Paschą dla Pana
i z Panem.
Będzie to miesiąc w którym chcemy pamiętać o tragedii pod Smoleńskiem i w Katyniu, podziękować Bogu za sakrament pokuty udzielany w naszej parafii od 10 lat. Przed Najśw. Sakramentem każdego dnia aż do Wielkiego Czwartku zapraszamy na wspólną modlitwę do Gorzkowa od godz. 20.00 do 21.00.
Sakrament pokuty i pojednania jest to sakrament ustanowiony przez Chrystusa w Kościele, w którym mocą Ducha Świętego, grzechy po Chrzcie popełnione, szczerze objęte żalem i wyznane spowiednikowi z wolą poprawy, zostają przez Boga odpuszczone mocą absolucji kapłańskiej.
Oznacza, to że grzesznik przystępujący pod wpływem Ducha Świętego do Sakramentu Pokuty, winien na pierwszym miejscu nawrócić się do Boga całym sercem. To wewnętrzne nawrócenie serca, które obejmuje żal za grzechy i postanowienie podjęcia nowego życia, wyraża się poprzez wyznanie grzechów Kościołowi, przez zadośćuczynienie i poprawę życia. Pan Bóg zaś udziela odpuszczenia grzechów za pośrednictwem Kościoła, który działa przez posługę kapłanów. Sakrament pokuty jest wyjściem Boga w stronę człowieka, jest przebaczeniem przede wszystkim grzechu ciężkiego. Kto odłączył się od wspólnoty eucharystycznej, ten znajduje w tym sakramencie pojednanie z Bogiem i z Kościołem. Może znowu uczestniczyć w ofierze Chrystusa – mszy świętej, i przystępować do Stołu Pańskiego. Swą wiarę w przebaczającą miłość Boga okazuje grzesznikowi wspólnota wierzących, wychodząc mu zawsze naprzeciw z pojednaniem i otuchą. Sakrament pokuty jest znakiem, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka, lecz zawsze otwiera przed nim drogę powrotu (Mt 18, 18; J 20, 20-23). Zanim penitent przystąpi do konfesjonału, by otrzymać rozgrzeszenie powinien spełnić następujące warunki: 1. rachunek sumienia 2. żal za grzechy 3. mocne postanowienie poprawy 4. szczera spowiedź 5. zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
Następnie Życzę, aby ten miesiąc był dla każdego z nas czasem miłości, pokoju i Błogosławieństwa Bożego. Zaufajmy Bogu! On nigdy nie popełnia błędu.
Życzę Błogosławieństwa Bożego, także wszystkim Solenizantom, Jubilatom, Wszystkim, którzy mają powodu do Radości. „Niech Bóg będzie zawsze z Nami. Niech Pan rozpromieni oblicze nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem” . W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.