Realizacja zadania publicznego
Dodane przez Proboszcz dnia 05.08.2019
W dniu dzisiejszym w Kościele rozpoczęła się 9 - cio dniowa Nowenna przez wstawiennictwo św. Maksymiliana Marii Kolbego przed Uroczystością Odpustową przypadająca 14 sierpnia - dzień męczeńskiej śmierci. Każdego dnia od dziś modlitwy podczas każdej mszy św. o godz. 17.00.

Dzień dzisiejszy także otworzył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży - Wyścig Rowerowy na "Maxa. Ks. Bogumił jako proboszcz wystąpił do Urzędu Gminy o dofinansowanie. Celem zadania jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, które z różnych powodów spędzają wakacje w domu oraz integracja lokalnej społeczności, poprzez organizację wydarzenia sprzyjającego wspólnemu spędzaniu czasu przez osoby w różnym wieku. Na terenie miejscowości brak jest atrakcji umożliwiających aktywne, ciekawe spędzanie wolnego czasu. Organizacja wyścigu zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności a w szczególności dzieci do spędzenia wolnego w sposób zorganizowany dający możliwość podjęcia aktywności i zdrowej rywalizacji. Miejscem realizacji będzie miejscowość Gorzków Nowy. Rezultatem zadania będzie organizacje wyścigu rowerowego. Planowany termin - 15 sierpnia. W wyścigu weźmie udział min. 50 osób. Wyścig zorganizowany będzie w 4 kategoriach. Dzieci od 7 - 10 lat; 11-15 lat ; 16 - 18 lat; Open. Ponadto zorganizowany zostanie rodzinny bieg - 300 m. rodziców i dzieci.


Zawody zaplanowane są na odcinku 300m. od skrzyżowania dróg Janów – Niegowa, Gorzków Nowy – Moczydło na drodze powiatowej (nawierzchnia asfaltowa) do kościoła. Każdy uczestnik musi być wyposażony w sprawny rower, kask, ochraniacze odpowiedni strój(koszulka, spodenki, sportowe buty). Zapisy uczestników u ks. Proboszcza. Osoby niepełnoletnie do wyścigu muszą być zgłoszone przez rodziców, prawnych opiekunów. Organizatorzy zapewniają dla każdego uczestnika, wodę, pączka i banana, puchary – I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.

Bieg z mamą i tatą - 300 m. Bieg na czas. Trzymają się razem za linę - mama, tata i dziecko (minimum - jedno); Bieg na czas. Start przy Posesji Państwa Piwek - Meta - Posesja PP. Tyszko - Kościół. Tutaj zostaną nagrodzone 4 miejsca po 3 medale. Zapisy także u Ks. Proboszcza w Kancelarii Parafialnej.

W pierwszym dniu Nowenny - Ks. Proboszcz podpisał umowę z Panem Wójtem - Dziękujemy.

Link